دیوار سبز

گرچه نیاز شهرنشین ها به چشم اندازهای طبیعی و حضور در طبیعت انکار ناپذیر است. اما گسترش شهرنشینی و عوامل اقلیمی چون خشکسالی، فضای سبز را با سرعتی فزاینده رو به کاهش قرار داده است.

محدودیت های ایجاد فضای سبز در محیط زندگی،انسان امروز را بر آن داشت تا بر پایه علم نوین و خلاقیت،بهره مندی از پوشش گیاهی را به یک هنر مدرن تبدیل کند.

گرین وال یا دیوارسبز زنده،

همان فضای سبزی است که به صورت عمودی و مستقل و یا بر روی یک دیوار ایجاد می شود.

این پوشش گیاهی می تواند قسمتی یا تمام دیوار را بپوشاند.

روش های مختلفی برای اجرای دیوار سبز در دنیا و همچنین در کشور خودمان وجود دارد می توان از سیستم کابلی،سیستم بستر پارچه ای،سیستم باکسی و ….. نام برد.

هر کدام از این روش ها دارای نقاط ضعف و قوتی هستند که در میزان استفاده از آن روش تاثیر گذار است.(برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید).

مجموعه ریحان پس از گذشت سال ها فعالیت در این زمینه و اجرای پروژه های مختلف با روش های موجود، نسبت به طراحی و تولید نسل جدید باکس های دیوار سبز با نام های افرا و ریحان اقدام کرد.

در سیستم های دیوارهای سبز مجموعه ریحان ( افرا – ریحان) سعی بر آن شد نقاط قوت سایر سیستم ها در این باکس ها لحاظ و نقاط ضعف آن نیز برطرف شود.

در نسل جدید باکس های دیوار سبز با نام های افرا و ریحان سعی بر آن شد نقاط قوت سایر سیستم ها موجود در بازار در این باکس ها لحاظ و نقاط ضعف آن ها نیز برطرف شود.

قبل از هر تصمیمی از کارشناسان ما مشاوره رایگان بگیرید.