واحد مسکونی

نام پروژه

واحدمسکونی

محل

اصفهان _سپاهان شهر

نوع سیستم اجرایی

سیستم افرا

پوشش گیاهی

گیاه استفاده شده پتوس

برای دیدن فرم دیدن رضایت مشتری کلیک کنید

واحد مسکونی 

اصفهان سپاهان شهر

توضیحات پروژه :

این پروژه شامل دیوار سبزی به مساحت ۲٫۵ متر مربع می باشد که این دیوار سبز به عنوان دیوار شاخص ناهار خوری است وچون در زیر این دیوار میز ناهار خوری قرار می گیرد همانگونه که در تصاویر مشاهده می کنید ارتفاع آن از صفحه ی میز ناهار خوری می باشد.

دیوار سبز ریحان
دیوار سبز ریحان
دیوار سبز ریحان
دیوار سبز ریحان