مجموعه سبزینه بام افرا از سال ۱۳۹۳با شعار”نفسی تازه کنیم” فعالیت خود را در زمینه فضای سبز آغاز کرد و با ترکیب علم معماری و کشاورزی و با بهره گیری از متخصصین این حوزه شروع به فعالیت در زمینه دیوار سبز و بام سبز نمود..

گذشت حدود ۵سال از فعالیت در این زمینه به صورت کاملا تخصصی و‌کسب تجربیات گوناگون،نشان می داد سیستم های فعلی دیوار سبز دارای محدودیت اجرا در فضای باز(خصوصا در معرض تابش مستقیم نورخورشید) و محدودیت تنوع گیاهی می باشد که این محدودیت ها نهایتا منجر به کوتاه شدن عمر گیاهان می شد.لذا بر آن شدیم تا با طراحی و تولید نسل جدید باکس های دیوار سبز،کلیه محدودیت های ذکر شده را برطرف و گامی بزرگ در این زمینه برداریم.

این مجموعه با تغییر نام از سبزینه بام افرا به هلدینگ ریحان و پشتوانه پروژه های متعدد در سرتاسر ایران،آماده ارائه خدمات کاملا تخصصی در زمینه دیوار سبز و بام سبز می باشد.بیایید:

نفسی تازه کنیم… .