حیاط مسکونی

نام پروژه

حیاط مسکونی

محل

اصفهان _خیابان مسرور

نوع سیستم اجرایی

سیستم ریحان

پوشش گیاهی

گیاه استفاده شده شمشاد سبز و طایی

برای دیدن فرم دیدن رضایت مشتری کلیک کنید

حیاط مسکونی 

اصفهان

خیابان مسرور

توضیحات پروژه :

این پروژه شامل یک دیوار سبز به متراژ ۱۵ متر مربع میباشد که در فضای خارجی (حیاط) مسکونی واقع شده است که فضای بسیار زیبایی را برای حیاط فراهم آورده است به درخواست کارفرما گیاهانی که در این دیوار سبز استفاده شده اند تنها شمشاد سبز و طلایی می باشند که بسیار زیبا می باشد.

دیوار سبز ریحان
دیوار سبز خارجی حیاط اصفهان مسرور
دیوار سبز ریحان
دیوار سبز ریحان
دیوار سبز ریحان
دیوار سبز ریحان
دیوار سبز ریحان
دیوار سبز ریحان